• Close

״על נהרות בבל״

"על נהרות בבל״ הוא ספר המספר את סיפור חייה של אילנה ימיני, סבתי בת ה 85, ילידת בגדד אשר עלתה לארץ בשנת 1951. לצד סיפור חייה המרתק משולבים מתכונים עירקיים, אותנטיים, אשר כתובים בכתב ידה יחד עם תמונות מבגדד, תמונות משפחה ותצלומי אוכל. הספר מכיל בתוכו עולם של ריחות, טעמים ואורך חיים המאפשר לצופה להכיר את התרבות העירקית ולמכיר - להזדהות. נוצר כפרוייקט גמר ללימודי תואר, מכללת ויצ״ו חיפה 2014 בהנחיית פרופ׳ טרי שרויאר ושי גולן
 
Hollsetudio
Back to top